Uitbreeksystemen

Uitbreeksystemen

Afval zonder moeite verwijderd

Om de snelheid van het stansproces en de verdere verwerking van het product te waarborgen is het uitbreken van het afval van erg groot belang. Hoe minder afval er na het stansen aan de vellen zit, hoe makkelijker de verdere verwerking van het product immers is. Dit vraagt om een stevig ondersteunde uitbreek/pennnenpank die geen verstoringen op het transport van de vellen met zich mee brengt.

Uitbreeksystemen

Bij Diefac maken we de meest stabiele uitbreek- en pennenplanken om dit resultaat te behalen. Hierbij maken we gebruik van diverse systemen: Conventioneel, PinPoint, Strip-Clip®, Marbastrip® of een combinatie van deze systemen. Het wordt steeds belangrijker om snelle omsteltijden te realiseren en het gebruik van onderpennen te minimaliseren. Diefac adviseert u dan ook graag over de mogelijkheden van het automatisch uitbreken van het afval bij elk ontwerp.